Isbedömning

Långfärdsskridskoåkning på naturis är inte alltid den mest lättilgängliga sport då det kräver bra isar - viktigt att vara noggrann och ej chansa då det kan ha förödande konsekvenser för dig och dina skridskovänner.

För att veta när isarna är bra krävs dagsaktuell isinformation och för att få koll så finns det idag flertalet webbplatser med uppdaterad isinformation - t.ex. Skridskonätet och Isplanket. Här kan du även få tips av andra åkare om inte bra isinformation men även vilka isar som rekommenderas eller där organiserade aktiviteter kommer äga rum. Skridskonätet är enbart till för medlemmar i tillhörande klubbar, medan Isplanket är ett öppet forum.

Dödsolyckor p.g.a. långfärdsskridskoåkning är relativt sällsynt och står enligt Svenska Livräddningssällskapet för ca 10% av alla dödsolyckor som uppkommer till följd av isrelaterade aktiviteter (Skoteråkning och isfiske dominerar tyvärr denna statistik). Anmärkningsvärt med denna statistik är att dessa 10% dödsolyckor i stort sett uteslutande är ensamåkare. Så viktigt att tänka på är att aldrig åka ensam tillsammans med att vara noggrann med att ha med isdubbar och ispikar, då de i ett kritiskt läge är skillnaden på liv och död.

Detta kan sammanfattas med en grundregel inom långfärdsåkare som är att ALLTID se till att ha KUS - KUNSKAP, UTRUSTNING OCH SÄLLSKAP - innan man ger sig ut och njuter av att glida fram över isarna.